پسر عمو پون شاهکار بالزاک به همت نشر نگاه به چاپ رسیده است.بالزاک نویسنده‌ی بزرگ فرانسوی مجموعه‌ای عظیم به نام “کمدی انسانی” خلق کرد.این مجموعه رمان‌ها که در عمر کوتاه نویسنده خلق شد شگفتی آور است و تصویری زنده،جاندار و بس ملموس از فرانسه‌ی قرن نوزدهم که طبقات جدید اجتماعی کم کم پا به عرصه می‌‌نهند ارائه می‌دهد.مارکس فیلسوف بزرگ آلمانی خواندن آثار بالزاک را بهترین کار برای شناخت جامعه‌ی قرن نوزدهم اروپا می‌داند.”پسر عمو پون” یکی از آثار این مجموعه عظیم است که نویسنده با تصویر کردن زندگی پون،پیر پسر مجردی که عاشق آثار عتیقه و غذاست، روابط طبقات اجتماعی مختلف را با همه‌ی ویژگی‌هایشان مثل حرص،طمع،دروغ گویی و رذالت به نمایش می‌گذارد.بالزاک استاد قصه‌گویی است و تک تک شخصیت‌های آثارش برای خوانندگان این آثار زنده‌‌اند و نفس می‌کشند.پسر عمو پون را شادی ابطحی ترجمه کرده و کتاب حاضر با جلد سخت،قطع رقعی و قیمت 35 هزار تومان به بازار نشرعرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات
برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید