“کتاب مسعود کیمیایی” شامل گفتگوی مهدی مظفری ساوجی با مسعود کیمیایی به همت نشر آبان چاپ شده است.مسعود کیمیایی شخصیت منحصر به فردی است.از آن شخصیت‌هایی که در برخورد اول،آدم را به شدت شیفته‌ی خود می‌کنند.انگار نه انگار که اولین بار است که او را می‌بینی.فکر می‌کنی کجا تو را دیده که این قدر آشنایی می‌دهد؟درست مثل شخصیت‌های آثارش که آدم وقتی به آن‌ها برمی‌خورد احساس غریبگی نمی‌کند.گفتگو با سازنده فیلمهای قیصر،گوزن‌ها،غزل و دندان مار ابتدا به بهانه‌ی گپ و گفتی در مورد احمد شاملو شکل گرفته و سپس پای صحبت‌های دیگری نیز به میان کشیده شده است.اینکه با محوریت یکی از مهمترین شاعران معاصر ایران یعنی احمد شاملو پای صحبت‌های یکی از مهمترین فیلمسازان موج نوی سینمای ایران یعنی مسعود کیمیایی بنشینیم،در نوع خود می‌تواند ماحصل دوستداشتنی ئی از کار درآید.به قول خود شاملو: پاره‌ای مشعل همسایه را روشن می‌کنند،پاره‌ای خاموش، و این‌ها مردم بی تاریخ‌اند.گفتگوی مهدی مظفری ساوجی با مسعود کیمیایی در 128 صفحه و با قیمت 15 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید