کتاب پازل‌های عشق با زیر عنوان یادداشت‌هایی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی عشق و احساس به همت نشر علم به چاپ رسیده است. این کتاب نگاه خاصی به عشق را روایت می‌کند. نگاهی که نیازِ جامعه معاصر به آن است. روایت‌های کوتاه ارائه شده در این نوشتار، عشق را نتیجه دیالکتیک عقل و عشق می‌داند و در پی آن است که نشان دهد در دنیا، عشق صرفا به رابطه زن و مرد ختم نشده و هر روز می‌شود جهانی نو را در این فضا خلق کرد.کتاب پازل‌های عشق، کتابی آکادمیک به معنای دانشگاهی نیست. اما پرسپکتیوی از عشق روایت می‌دهد که جنبه‌هایی از هنر، معنا، خرد، احساس و زیبایی را در خود دارد. خواننده این مجموعه یادداشت‌ها به یک دریافت موثر و مینی مال خواهد رسید و آن این‌که با عشق نباید فقط عاشقی کرد بلکه با عشق باید زندگی کرد.
عشق طعم عجیبی دارد، وقتی خود را رها می‌کنی و با همه پیچیدگی‌ها در رمز و رازهایش همراه می‌شوی. دنیای امروز به سمتی می‌رود که مردم کمتر از عشق تجربه‌ای شیرین دارند. بر این مبنا بسیاری از عامه مردم آن را عملی پرخطر و با ریسک بالا می‌دانند، اما این کتاب به نوعی دعوت به نگاهی نو است.

طرح جلد کتاب

یادداشت‌ها در این مجموعه ضمن مرتبط بودن هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند و تلاش شده که عشق با عنصر خلاقیت فهم و هضم گردد. هریک از یادداشت‌های این مجموعه با سبک و سیاق خود نوشته شده و به نوعی در هریک از آن‌ها بازی متفاوتی با کلمات شده است. عشق و مدرنیسم، عشق تجربه مدرن است، عشق و جنایت، من هوشیارم پس عاشقم، عشق و انتقام و عشق هامون گونه عنوان تعدادی از یادداشت‌های کتاب حاضر هستند.

مهرداد ناظری نویسنده کتاب “پازل های عشق”

در بخش از این کتاب با عنوان عشق هامون گونه می‌خوانیم:
هنوز هم همه ما با خاطره فیلم هامون زندگی می‌کنیم. هامون فیلمی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. اساس فیلم هامون بر سوژه عشق استوار است. حمید هامون که با همسرش مهشید اختلاف دارد زندگی کابوس‌گونه‌ای را می‌گذراند. او مشغول نوشتن رساله‌اش در مورد عشق و ایمان است. در پریشان حالی ناشی از اوهام خود، عشق ابراهیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. او فکر می‌کند که عاشق است (شاید هم عاشق باشد) و در پی این عشق دچار سوز و گداز عمیقی است. این فیلم روایت‌گر سرگشتگی‌ها و حیرت و ناکامی‌ها نسلی است که در میان زندگی و روشنفکری دست و پا می‌زند. او روایت‌گر عشقی است که سرانجام آن مشخص است . هامون و مهشید در طول زندگی خود لحظه‌های تلخ و شیرین بسیاری را با یکدیگر تجربه می‌کنند. مهشید می‌خواهد مدرن زندگی کند و سنت‌ها را زیر پا بگذارد و هامون در عین روشنفکری گرایش درونی به شرق دارد. اما شرقی که دچار از خود بیگانگی و رها شدگی شده است، هرچند که ژست و اداهای روشنفکرانه انسان‌های مدرن را دارد.

فیلم سینمایی “هامون”

آیا مهشید و هامون می‌توانند به یگانگی برسند؟ به نظر می‌رسد که عشق آن‌ها بی سرانجام است. اگر این فیلم را دیده باشید ملاحظه می‌کنید که از ابتدا تا انتها، فضای فیلم یک فضایی توهم گونه، پر از تردید و حرکت میان واقعیت و رویا است. مهشید می‌داند که هامون مرد زندگی او نیست و تقاضای طلاق دارد و هامون در بهت و حیرت و از دست دادن معشوق فریاد می‌زند این زن حق من است، زندگی من است، عشق من اسا، طلاقش نمی‌دهم آقا.

خسرو شکیبایی در نقش حمید هامون

برای او جدایی پایان عصر جاودانگی است و برای مهشید پرواز پرنده‌ای است که از قفس رهایی یافته. فیلم با یک رویا آغاز می‌شود. رویایی که در عین شادی و شهد و شیرینی و عروسی به غرق شدن در دریا منجر می‌شود. فیلم با همین رویا پایان می‌یابد.
پازل‌های عشق به تالیف مهراد ناظری در 251 صفحه رقعی با جلد نرم چاپ و با قیمت 37500 تومان روانه کتابفروشی‌ها شده است.

خرید کتاب پازل‌های عشق