چنانچه از کاربران محترم سایت موسسه گسترش هستید،در راستای راحتی کار شما،یک قابلیت جدیدِ جستجو به سایت ما اضافه شده است: بدین ترتیب چنانچه می‌خواهید سریعتر به کتاب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید در یک عبارت سه بخشی، در قسمت اول بخش یا بخش‌هایی از عنوان کتاب،در قسمت دوم بخش یا بخش‌هایی از نام مولف یا مترجم، و در قسمت سوم بخش یا بخش‌هایی از نام ناشر را وارد کنید و بدین ترتیب به سرعت به کتاب مورد نظر دسترسی خواهید داشت.به عنوان مثال شما با جستجوی عبارت “عقا بل چشمه” به کتاب عقاید یک دلقک اثر هاینریش بل از نشر چشمه دسترسی خواهید داشت و به عنوان مثال با جستجوی عبارت “عقا لقک” به کل کتاب‌های عقاید یک دلقک که ناشرین مختلف چاپ کرده‌اند دسترسی خواهید داشت

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات