از رخدادهای جذابِ فرهنگی تابستان امسال، که قرار است در روزهای پیش رو در شهر تهران برگزار شود، سمینار خانواده موفق 3 است که قرار است به همت موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات در روز پنج شنبه 25 مرداد ماه و از ساعت 16:30 در مجموعه فرهنگسرای اشراق برگزار شود. شاهین فرهنگ در این سمینار نیز در ادامه مباحث مطرح شده در دو سمینار قبلی قرار است مباحث مربوط به راه‌های رسیدن به یک محیط خانوادگی شاد،جذاب و خوش حس را پیگیری کند. برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در نفس خود تاثیرات فرهنگی مثبت زیادی را به همراه داشته باشد.تهران و رویدادهای فرهنگی‌اش در روزهای تقریبا پایانی تابستان می‌تواند برای همگان کنجکاوی برانگیز و جالب باشد. باید منتظر بود و دید این رویداد فرهنگیِ در نوع خود منحصر به فرد، چه نتایجی خواهد داشت.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات