کتاب یادگیریِ تیمی به همت انتشارات روان‌شناسی و هنر به چاپ رسیده است.از جدیدترین مدل‌های یادگیری و آموزش در عصر نوین یادگیریِ تیمی است.امروزه به طور گسترده اعتقاد بر این است که اجرای کارِ تیم محور،فعالیتی است که مدیریت منابع انسانی را ارتقا می‌دهد و تیم‌ها تبدیل به سنگ بنای مهم اثر بخشی در درون سازمان‌ها و در طول 20 سال گذشته شده‌اند.محیط‌های تیم‌گرا فرصت‌هایی برای کارکنانشان فراهم می‌کنند تا از همکاران باتجربه خود یاد بگیرند و به دیگران نیز از طریق باهم کار کردن و به اشتراک گذاردن اطلاعات کمک ‌نمایند.یکی از ثمرات مورد انتظار کار تیم محور، تحریک یادگیری جمعی است به طوری که تصور می‌شود تیم‌ها عوامل شایسته‌ای برای یادگیری بوده و یادگیری تیمی یا ذهن جمعی از مشخصات گروه‌های کاری اثربخش به شمار می‌رود.اثر حاضر در شش فصل از کلیات تا آینده پژوهی یادگیری تیمی را مورد بررسی قرا می‌دهد.یادگیری تیمی در 257 صفحه با قطع رقعی و جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 15 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید