مجموعه مقالاتی در تحلیل آثار و اندیشه‌های هنریک ایبسن به همت نشر نگاه به بازار نشر عرضه شده است.این کتاب که اصغر رستگار آن را گردآوی و همچنین تعدادی از مقالات آن را به نگارش درآورده است،قرار است در یک پیشگفتار و نه مقاله،به واکاوی جهان ایبسن بپردازد.چنین نیست که نمایشنامه‌های ایبسن صرفا یا حتی عمدتا به زن و مسائل زنان بپردازد.مجموعه‌یی هم که ایبسن از چهره‌ی مردان فراهم کرده است هم بدان سان چشمگیر و تحسین انگیز است.منتها، با آثار ایبسن بود که زن برای نخستین بار رخصت یافت در سیمای فردی تمام عیار،فردی تام و تمام و در خور توجه،فردی مستقل از مردان موجود در صحنه‌ی نمایش،در صحنه عرض اندام کند و این یقینا از دریچه‌ی ذهنیت حاکم بر عصر ویکتوریا یعنی عصر سنت مداری شایسته و پسندیده نبود.عقده گشایی هدا گابلر،خانه‌ی دل و خانه‌ی عروسک،قصه‌ی یقین گم شده،مرگ کمال بخش و ارزیابی دیگر بار اشباح، عناوین تعدادی از مقالاتی هستند که در کتاب حاضر گردآوری شده‌اند.این کتاب با نام گزارشگر رازهای نهفت در 314 صفحه و با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 25 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید