روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار شامل مجموعه خاطرات این شاه جنجالیِ قاجار از ربیع‌الاول 1310 تا جمادی‌الاول 1312 قمری به کوشش مجید عبدامین توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده است. سنت نگارش روزنامه‌ی خاطرات، خصوصا به سبک و سیاق امروزی آن، در طی دو قرن اخیر و ابتدا از طریق آشنایی رجال کشور با فرهنگ اروپایی به ایران راه یافته است. تعداد قابل توجهی از رجال دوره قاجاریه، وقایع روزانه خود را در قالب روزنامه‌ی خاطرات و یا کتاب خاطرات به رشته تحریر درآورده‌اند. بخش مهمی از تاریخ معاصر کشور، به دوره قاجاریه اختصاص دارد که خوشبختانه در طی دو دهه اخیر، بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران و علاقمندان عرصه تاریخ معاصر قرار گرفته است اما همواره مطالبی که توسط شخص پادشاه به عنوان شخص اول مملکت نگاشته شده است، از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار بوده است. ناصرالدین شاه قاجار از اوایل دوران سلطنت خود شروع به ثبت و ضبط وقایع روزانه‌ی خود نموده است و تا واپسین روزهای حیات خود، این کار را ادامه داده است که این خاطرات امروزه از اهمیت تاریخی بسیار بالایی برخوردار است. این بخش از روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار در 817 صفحه وزیری با جلد سخت و قیمت 85 هزار تومان چاپ و روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید