شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده‌ام،پیش از موعد! گفتم:به راه عدل و انصاف بازگشته‌ای یا سنگ بندگی خدا را به سینه می‌زنی؟ گفت:من دیگر آن شیطان توانای پیشین نیستم.دیدم آنچه را من شب هنگام به ده ها وسوسه‌ی پنهانی انجام می‌دادم،آدمیان روزانه به صدها دسیسه‌ی آشکار مرتکب می‌شوند.حال،اینان را به شیطان چه نیاز؟!

در تماشاخانه شیطان مجموعه  هشت داستان طنز از نویسندگان بزرگ جهان، به همت نشر جامی به بازار نشر راه پیدا کرده است.این مجموعه که توسط سعید دهقان منشادی گرد آوری شده قرار است نگاهی باشد به شخصیت شیطان در داستانهای کوتاهی از نویسندگان بزرگ جهان که در یک ویژگی مشترک‌اند:شیطان شخصیت محوری قصه است.در این مجموعه آثاری از بالزاک،ریونوسوکه،گورکی،لئون تولستوی،ناتائیل هاتورا،هرمان هسه،لئو تولستوی و نجیب محفوظ گرد آوری شده‌اند.نگاه شوخ طبعانه تمامی این نویسندگان به شخصیت محوری قصه از جمله مواردی است که کتاب را به یکی از کتابهای طنز خوشخوان این روزهای بازار نشر بدل می‌کند.

در بخشی از داستان در تماشاخانه شیطان اثر بالزاک می‌خوانیم: شیطان در بالای مجلس روی تختی آتشین نشسته و از گسستن ریسمان نامرئی و افتادن گنبد عظیم جواهرنشان هیچ هراس و دلهره ای به خود راه نمی‌داد و چشمان سرخ و شرارت بار خود را در زیر پلک‌هایش مخفی ساخته بود و این سرود عامیانه را زیر لب‌های خود با زردی چهره زمزمه می‌کرد: “توتون اعلا در کیسه دارم”.اما کاملا آشکار بود که دارای حواس پرتی است و پریشان خاطر است…

کتاب حاضر در 216 صفحه و با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 15 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید