حکایت خالق اتحادیه ابلهان درست به مانند خود اثر حکایتی کمدی-تراژدی است! جان کندی تول اتحادیه ابلهان را در سی سالگی نوشت و بعد از آن با نسخه‌ای در دست از این دفتر نشر به آن یکی رفت اما همواره با یک پاسخ روبرو شد: “ما این کار را چاپ نمی‌کنیم”! جان کندی تول در اثر غم ناشی از این واقعه توسط گاز اگزوز اتومبیل خودکشی کرد و به این ترتیب یک نبوغ خیلی زود خاموش شد، اما به همت دوندگی‌های مادرش پس از سالها بالاخره کتاب چاپ شد و به فاصله‌ی کوتاهی از انتشارش موجی از تحسین‌ها را برانگیخت و سرانجام در آخرین گام نیز جایزه پولیتزر را ربود.درست از همین لحظه بود که سیل نامه‌های عذرخواهی از سوی ناشران به منزل مادری نویسنده سرازیر شد اما چه سود که دیگر جان کندی تولی وجود نداشت و عمر ادبی او به همان یک اثر محدود شد، هر چند همان یک اثر بعدها جزو محبوب‌ترین کتابهای درصد زیادی از دوستداران ادبیات شد.

اتحادیه ابلهان رمانی فوق العاده دوستداشتنی است که توسط پیمان خاکسار به فارسی برگردان شده و نشر چشمه نیز آن را چاپ کرده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید