پروانه و تانک و سه داستان دیگر از جنگ داخلی اسپانیا اثر ارنست همینگوی توسط نشر اتفاق/مان کتاب به چاپ رسیده است.همزمان با جنگ داخلی اسپانیا،روزنامه‌نگاران و گزارشگران زیادی برای ثبت وقایع به این کشور وارد شدند،در میان خیل عظیم این روزنامه‌نگاران،ارنست همینگوی هم بود،با همان ژرف اندیشی همیشگی خود در ترسیم انسان‌ها و حوادث و شاید به همین دلیل است که از میان انسان‌های همینگوی،این بار در جنگ‌های داخلی اسپانیا می‌توان واقعیت حوادث را طوری درک کرد که طومارهای طولانی تحلیل‌گران نمی‌توانند به ما بنمایانند.قلم همینگوی در تبدیل این مشاهدات به شکل روایتمند،به نوعی از فیلتر ریزبینی همیشگی او عبور می‌کند.همینگوی در این نوشته‌ها با آدم‌ها،مکان‌ها و واقعیت‌های محض از زاویه دید خود روبرو می‌شود، و همین مسئله اصالت ذاتی این نوشته‌ها را به اثبات می‌رساند حتی اگر از او ایراد بگیرند که اسپانیای جنگ‌های داخلی،آن نبوده که او بیان کرده است. پروانه و تانک و سه داستان دیگر از جنگ داخلی اسپانیا با ترجمه‌ی رضا قیصریه در 140 صفحه پالتویی با جلد نرم به چاپ رسیده و قیمت آن 14 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید