اهدای عضو اهدای زندگی

در حال حاضر حدود 26000 نفر در انتظار پیوند هستند و هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.

در هر 10 دقیقه یک نفر به لیست انتظار اضافه می گردد، در هر 2 ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند جان خود را از دست می دهد و در هر 12 ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می شود و به زندگی باز می گردد.

#هر_ایرانی_یک_سفیر_اهدای_عضو

انجمن اهدای عضو ایرانیان در پی روزی است که هیچ فرد مرگ مغزی اعضای ارزشمند خود را با خود به زیر خاک نبرد و هیچ انسان نیازمند پیوندی در لیست انتظار به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست ندهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به عنوان سفیر اهدای عضو از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

www.ehda.center