عکاسی مستند تالیف علی اکبر شیرژیان به همت نشر شورآفرین تجدید چاپ شد.این کتاب قرار است آموزش،تحلیل و نقد یکی از مهمترین ژانرها در عکاسی یعنی ژانر مستند باشد.کتاب در بخش اول تعاریف و اصول عکاسی مستند را شرح می‌دهد و در بخش دوم که با عنوان نقد عکاسی مستند ایران و جهان نگاشته شده،نویسنده جهان بینی خودش را از عکاسی مستند در قالب یک تئوری بیان می‌کند.چاپ جدید این کتاب با قیمت 20 هزار تومان منتشر و عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید