کتاب هفت صدا شامل مصاحبه‌های ریتا گیبرت با هفت نویسنده‌ی بزرگ آمریکای لاتین به همت نشر آگه تجدید چاپ شده است.ژاک واشه می‌گفت: مهلک‌ترین خطر آن است که کسی بخواهد مظهر کشوری باشد.برای نویسندگان آمریکای لاتین بار این خطر حتی سنگین‌تر است.چندان مهم نیست که در کجای این قاره به دنیا آمده‌اند.خوانندگان آنان اعم از خارجی و وطنی از آنان توقع دارند تا مظهر و نماینده‌ی آمریکای لاتین باشند و به هنگام خواندن آثارشان مدام از خود می‌پرسند :آیا آمریکای لاتینی خوبی هستند؟آیا می‌توان در آثارشان نبض زمین،همهمه‌ی دشت‌ها،خزیدن حشرات حاره‌ای ترسناک و کلیشه‌هایی دیگر از این دست را یافت؟نویسنده‌ی آمریکای لاتینی قبل از آنکه نویسنده بودن خود را ثابت کند،باید اثبات کند که آمریکای لاتینی است.ریتا گیبرت از خلال این مصاحبه‌ها در صدد یافتن رمز و رازهای ادبیات در این منطقه‌ی جغرافیایی است.هفت صدا را نازی عظیما ترجمه کرده و چاپ چهارم این کتاب با قطع رقعی و قیمت 39 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید