کتاب “روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار” شامل خاطراتی در فاصله‌ی زمانیِ رجب 1284 تا صفر 1287 هجری قمری به همت نشر سخن به چاپ رسیده است. در این کتاب، علاوه بر شرح کاملی از سفرنامه‌های قم، لار، کجور و گیلان به قلم شخص ناصرالدین شاه، شرح وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های دولتی، موضوعات مربوط به شکار و تفرج در مناطق اطراف طهران، گزارشات اقلیمی و غیره آمده است. طبعا از خلال این گزارشها، اطلاعاتِ ناب و دست اولی در اختیار پژوهشگران مخصوصا در حوزه تاریخ معاصر قرار خواهد گرفت.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

عصری رفتیم منزل، رفتم حمام. قوچ‌ها کنه‌ی زیادی داشتند. همان روی سنگ که بودیم دادیم کنه‌ها را درآوردند. آقا دایی می‌کشت. کنه‌ای دو هزار انعام می‌دادیم. سی تومان انعام داده شد. سیاچی، آقاوجیه، غلامعلی خان، ماشاالله خان، حسنعلی، حاجی حیدر و غیره کنه در می‌آوردند.حاجی میرزا علی هم یک کنه درآورد، دو هزار گرفت. خلاصه شب بعد از شام مردانه شد. پای ببری خان خوب شد.حاجی حکیم، خواننده‌ها، تارچی، سنتورچی، علی بدو و غیره آمده خواندند. پیشخدمت‌ها و غیره بودند. خواننده‌ای داشت امین خلوت، جوان بود، بامزه، لوطی غریب، محمدرضا نام، کاشی است. او را هم آوردند خواند، تقلید خوبی از حاجی کریم و غیره درمی‌آورد، خوب هم می‌خواند. بعد خوابیدیم. آئی شبانه رفت شهر پیشِ میرشکار، چون خیلی ناخوش است.انشاءالله خوب می‌شود…

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار به کوشش مجید عبدامین گردآوری شده و اثر حاضر در 615 صفحه وزیری با جلد سخت و قیمت 65 هزار تومان چاپ و روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید