نادر ابراهیمی را همگان با آثار داستانی‌اش می‌شناسند.آثار داستانی نادر ابراهیمی همواره در زمره کتاب‌های محبوب و پر مخاطب در کشورمان بوده است.نشر روزبهان در واپسین روزهای مرداد ماه  یک مجموعه دو جلدی آموزشی از نادر ابراهیمی پیرامون خلق ادبیات برای کودکان و همچنین ساختار زبانی برای مخاطبین این گروه،به بازار نشر فرستاده است.در جلد اول این مجموعه که با عنوان فارسی نویسی برای کودکان به چاپ رسیده مواردی چون مشخصات واژه‌ها در نوشته‌های ویژه‌ی کودکان،فارسی سالم یا فارسی محاوره‌ای،رسم خط فارسی در نوشته‌های ویژه کودکان و…مورد بررسی قرار می‌گیرند و در جلد دوم  که عنوانش مقدمه‌ای بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان است قرار است مخاطبین کتاب با مراحل عام و خاص نوشتن ادبیات کودکان،مراحل عام در هنر و ادبیات و مراحل ویژه‌ی ادبیات کودکان مواجه شوند.نوشتن ادبیات کودکان یک علم است،یک فن است و در نهایت امر یک هنر.نویسنده‌ی ادبیات کودکان وظیفه مند است که با بسیاری از علوم و حرکت تکاملی و پیشرفت آنها از جمله روانشناسی،جامعه شناسی،زیست شناسی،تاریخ و جغرافیا،فیزیک و…آشنا باشد.اثر حاضر می‌تواند برای نویسندگان این حوزه حاوی نکات سودمندی باشد.جلد اول این مجموعه با قیمت 13 هزار تومان و جلد دوم با قیمت 10 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است..

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات