نمایشنامه مگس‌ها نوشته ژان پل سارتر به همت نشر ثالث تجدید چاپ شده است. مگس‌ها که در سال 1943 نوشته شده درامی است در سه پرده که شخصیت‌های آن را اساطیر و خدایان یونان باستان تشکیل می‌دهند و جریان روایت، حول ماجرای این شخصیت‌ها در دوران کلاسیک شکل می‌گیرد. ژان پل سارتر از جمله فلاسفه‌ی دوران معاصر است که برای بیان و تشریح جریان ذهنی فلسفی‌اش از داستان، نمایشنامه، رمان و… بهره می‌گرفت. چاپ هفتم نمایشنامه مگس‌ها با قیمت 18 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید