کتاب مزرعه‌ی حیوانات اثر درخشان جورج اورول به همت نشر ماهی تجدید چاپ شده است. گروهی از جانوران اهلی،در اقدامی آرمان گرایانه و انقلابی، آقای جونز را از مزرعه‌اش فراری می‌دهند تا خود اداره مزرعه را به دست گرفته و برابری و رفاه را برای خود به ارمغان آورند. اما خیلی زود این آرمان‌ها رنگ می‌بازند و رهبران جدید یعنی خوک‌ها، فضای سیاه‌،مخوف‌ و سرشار از تبعیضی را به‌وجود می‌آورند. چاپ دوازدهم مزرعه‌ی حیوانات با ترجمه احمد کسایی پور با قیمت 9 هزار تومان تجدید چاپ و روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید