داستانی مرموز اثر گابریل گارسیا مارکز تجدید چاپ شده و مجددا به بازار نشر راه یافته است.مارکز این رمان را در سالهای جوانی و به شکل دنباله دار برای مطبوعات نوشته و در آن بن مایه های همیشگی آثار مارکز و سبک رئالیسم جادویی نهفته است.بهمن فرزانه ترجمه روان و خوشخوانی از این اثر ارائه کرده است.این کتاب توسط نشر ثالث چاپ شده است و قیمت آن 8 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید