کتاب تفکر، سریع و کند اثر دانیل کانمن کتاب پژوهشیِ مهمی است که با همکاری آموس تورسکی نگاشته شده است. محور اصلی کتاب، دوگانگی میان سیستم‌های تفکر است: سیستم 1 سریع، شهودی و احساسی است و سیستم 2 آهسته‌تر، خودخواسته‌تر و منطقی‌تر است. این کتاب ترسیم پیش‌داوری‌های شناختی در ارتباط با هر نوع تفکر است که با پژوهش‌های خود کانمن درباره‌ی تنفر از باخت آغاز می‌شود. کتاب حاضر با پشتوانه‌ی چند دهه پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که افراد با تغییر چارچوب پرسش و جایگزین کردن پرسش‌های ساده‌تر، در حقیقت به قضاوت‌های انسانی اهمیتی بیش از حد می‌دهند. کانمن با شرح کارکرد دو سیستم، تلاش می‌کند نشان دهد که چه وقت می‌توانیم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی و تجارت به بینش و شهود خود اطمینان کنیم و با شناخت پیش‌داوری‌های ذهنی،چگونه از اشتباهات اجتناب کنیم. اجتنابی که نتیجه‌اش در نهایت یک زندگیِ با کیفیت‌تر است. چاپ پنجم کتاب تفکر، سریع و کند به همت نشر در دانش بهمن با ترجمه فروغ تالوصمدی و با قیمت 35 هزار تومان، هم‌اکنون در کتابفروشی‌ها موجود است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید