کتاب محمود دولت آبادی از مجموعه‌ی نام آوران اندیشه و هنر به همت نشر نگاه به چاپ رسیده است.محمود دولت آبادی از نویسندگان صاحب سبک کشورمان است که ردپای اقلیم زادگاهش یعنی سبزوار، همواره در آثارش هویداست.امیرحسن چهل تن نگارش این عنوان را به عهده داشته است.امیرحسن چهل تن در یادداشتی پیرامون این کتاب می‌نویسد: “نوشته‌ی حاضر نقد آثار دولت آبادی نیست،چرا که من خود را منتقد نمی‌دانم.این کتاب می‌تواند بازخوانی مجمل داستان‌های او به حساب آید.در این بازخوانی من جا به جا توضیحاتی داده‌ام و بر نکاتی انگشت گذاشته‌ام تا شاید ماده‌ی خام یک بررسی مفصل فراهم آمده باشد،من بر نشانه‌هایی تاکید کرده‌ام که گمان می‌کنم در بررسی آثار او اهمیتی ویژه دارند”.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: “اوسنه‌ی بابا سبحان در سال 1346 نوشته می‌شود،رمانی خوش ساخت که با بابا سبحان آغاز می‌شود و بعد عروسش شوکت و آنگاه پسرها،صالح و مسیب و دیگر شخصیت‌ها در شبکه‌ای منطقی از روابط اجتماعی روستا  و تعاملی معقول و ناگزیر یکی یکی پا به صحنه‌ی داستان می‌گذارند.داستان در پایان فصل 13،فصلی نفس بر و سرنوشت ساز،به پایان منطقی‌اش می‌رسد و اساسا هر یک از شخصیت‌ها به پایان سرنوشت تراژیک خود می‌رسند”.

کتاب حاضر در 112 صفحه،قطع رقعی و با قیمت 8500 تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید