مجموعه داستان آشفته حالان بیدار بخت اثر غلامحسین ساعدی به همت نشر نگاه تجدید چاپ شده است.این مجموعه شامل داستان‌هایی است که در سال 1360 در مجله‌های آدینه و دنیای سخن به چاپ رسیده بود و بعدها توسط نشر نگاه در یک جلد به چاپ رسید.مجموعه‌ داستان حاضر شامل 10 داستان با عناوین: “اسکندر و سمندر در گردباد”، “شنبه شروع شد”، “بازی تمام شد”، “خانه باید تمیز باشد”، “آشفته حالان بیدار بخت”، “صداخونه”، “پادگان خاکستری”، “میهمانی”، “ای وای تو هم!” و “واگن سیاه” است.چاپ سوم آشفته حالان بیدار بخت با قیمت 24 هزار تومان عرضه و روانه‌ی بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید