مجموعه کامل داستان‌های کوتاه مصطفی مستور به همت نشر چشمه در یک جلد گردآوری شده است.مصطفی مستور متولد سال 1343 در اهواز از جمله داستان‌نویسان پر هوادار ادبیات معاصر پارسی است.این مجموعه شامل 44 داستان کوتاه پرونده‌ کاری این نویسنده است که پیشتر در مجموعه‌های مجزا چاپ شده بود و اکنون در یک مجلد گردآوری شده است.مصطفی مستور در شرح مجموعه‌ی گردآوری شده‌ی حاضر می‌نویسد:

“حالا که به این چهل و چهار داستان کوتاه نگاه می‌کنم،احساس می‌کنم هر کدام از آن‌ها عکس‌های واضحی هستند از کیفیت روح نویسنده در روزهایی که آن‌ها را نوشته است.اگر جسمانیت ما را دوربین‌های عکاسی زیر نور کافی به تصویر می‌کشند ،باری ابزار عکاسی روح،به گمانم کلمات است.بدین گونه،این مجموعه در نگاه من،آلبوم عکسی است با چهل و چهار قطعه عکس از روحی که کلمات،با نهایت صراحت و صمیمیت در طول سالیان دراز از آن عکاسی کرده‌اند.”

زیر نور کم در 493 صفحه و با جلد سخت به چاپ رسیده و قیمت آن 42 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید