کتاب “مثل گربه فکر کن مثل گربه رفتار کن” اثر جذاب و خواندنی استفان گارنیه به همت نشر شما به چاپ رسیده است. این کتاب، از گربه‌ها الهام گرفته تا زندگی روزمره‌ی بهتری را به ما یاد دهد. اما مگر می‌شود با نگاه کردن به گربه‌ها زندگی بهتری داشته باشیم؟! استفان گارنیه پانزده سال گربه‌اش را زیر نظر داشته و هر روز چیز جدیدی از رفتار گربه‌اش یاد گرفته است. وی آن‌ها را آزاد، آرام، کاریزماتیک، مستقل و مغرور دیده است. شما گربه‌ها را مدام می‌بینید، حالا نوبت شماست که از گربه‌ها الهام بگیرید و بهتر زندگی کنید. حالا نوبت شماست که آزادانه فکر کنید، رفتار کنید و بهترین تصمیم را بگیرید. نوبت شماست که به فشارهای روزمره اجازه ورود ندهید! بگذارید نویسنده و گربه‌اش زیگی، شما را راهنمایی کنند و نشان دهند چگونه فقط با نگاه کردن به گربه‌ها می‌توانید زندگی بهتری داشته باشید. استفان گارنیه به 40 رفتار بارز گربه پرداخته که در زندگی روزانه آدم‌ها قابل اجراست و ماحصل،کتابی است جذاب و کارآمد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

مساله‌ای که در مورد گربه‌ها خیلی برای من جالب است اینست که به طور عجیبی به اینکه دیگران ازشان خوششان می‌آید یا نه اهمیت نمی‌دهند، حال می‌خواهد این دیگران، گربه‌های دیگر باشند یا انسان‌ها. گربه‌ها کاراکتر مستقل و تنهاگزینی دارند و تنها به کسانی، گربه یا انسان، نزدیک می‌شوند که خودشان آن‌ها را با دقت انتخاب کرده باشند. این ویژگی سبب می‌شود که نسبت به نگاه دیگران کاملا بی خیال باشند، موضوعی که برای ما انسان‌ها گاهی به طور نامعقولی مهم می‌شود…

کتاب حاضر در 153 صفحه رقعی با جلد نرم چاپ و با قیمت 22 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید