کتاب “خودنویسم را از آفتاب پر می‌کنم” شامل نامه‌های پرویز شاپور به فرزندش کامیار توسط نشر مروارید به چاپ رسیده است.نامه‌ها، حرف‌های همیشه ماندگار آدم‌ها هستند.کلمه‌هایی که بر جا می‌مانند،تحلیل می‌شوند و به کمک بازخوانی آن‌ها می‌توان هر چه بیشتر به روحیات نگارنده‌ی آن نزدیک شد و چرایی وقایع را درک کرد.اما در گذشته این چنین بود که وقتی کسی نامه‌ای می‌نوشت از خصوصی ماندن حرف‌هایش اطمینان داشت،اما از آن هنگام که تاریخ و تاریخ نویسی اهمیت یافت این احتمال بوجود آمد که به جز مخاطب خاص،چشم‌های دیگری هم پیدا شوند که مشتاق و بی محابا بر واژه‌ها بلغزند و خاطرات و حقایق را از پس جمله‌های نوشته شده جویا شوند.یکی از خانواده‌های مهم در تاریخ ادبی ایران،خانواده متشکل از پرویز شاپور،فروغ فرخزاد و فرزندشان کامیار بوده است.حالا مجموعه نامه‌های پرویز شاپور به کامیار گردآوری و به چاپ رسیده است.این نامه‌ها بازگو کننده روابط و خط سیر رابطه‌ی پدر و فرزندی‌‌ئی است که به لحاظ ادبی و تاریخی حساس و قابل توجه بوده است و می‌توان از خلال آنها به نکات قابل توجهی پی برد.خودنویسم را از آفتاب پر می‌کنم توسط فرناز تبریزی و کامیار شاپور گردآوری شده‌اند و اثر حاضر در 191 صفحه در قطع رقعی و قیمت 18 هزار تومان به چاپ رسیده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید