کتاب لوازم نویسندگی اثر نادر ابراهیمی به همت نشر روزبهان به چاپ رسیده است.آشنایی با ابزارها و مبانی هنر نویسندگی از مهمترین پایه‌های خلق هر اثر داستانی است.هدف کلی از نگارش این کتاب،آشنا شدن دوستداران نویسندگی و نویسندگان جوان و نو طلب است با یک مجموعه اصول و قواعد مقدماتی در داستان نویسی،شناخت عناصر اساسی داستان، و در اختیار داشتن روش‌ها و نمونه‌هایی برای محک زدن آثار خود و دیگران.بنابراین مخاطبان این اثر،در اساس،مشتاقان هنر داستان نویسی و راهیان تازه کار این شیوه‌ی بیان و انواع گوناگون این شیوه-همچون نمایشنامه،فیلمنامه،حکایت،داستان بلند و قصه خواهند بود.اثر حاضر در 15 بخش نگاشته شده و مواردی چون انگیزه،هدفمند بودن،شرایط محیطی مناسب،تسلط بر زبان،صبوری بی حساب،مطالعه‌ی عمومی و …در بخش‌های مختلف کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند.لوازم نویسندگی در 327 صفحه و با قیمت 22 هزار تومان چاپ و به بازار نشر راه یافته است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید