یک انبار کتاب‌های قاچاق در خیابان جمالزاده تهران با حدود 400 هزار جلد (20 وانت) کتاب، کشف و توقیف شد. چهارشنبه قبل هم انبار دیگری با 25 وانت کتاب پلمپ شد. فیلم بالا مربوط به خبرگزاری مهر از کشف امروز است.