کتاب سرخ کارل گوستاو یونگ به همت نشر جامی تجدید چاپ شده است. خود یونگ در مورد این کتاب می‌گوید: سال‌هایی که از آن‌ها در این کتاب با شما سخن گفته‌ام، مهم‌ترین ایام زندگی من بوده‌اند. هر چیز دیگر که هست از اینجا سرچشمه می‌گیرد و جزئیات پس از آن دیگر اهمیت چندانی ندارد.یونگ وصیت کرده بود که این کتاب پنجاه سال بعد از مرگش منتشر شود. با تعمق در این کتاب، همچنین می‌توان به بخش‌هایی از افکار و تحولات روحی یکی از بنیان‌گذاران روان‌شناسان مدرن دست یافت که مدت‌ها از دسترس دور مانده بود.

چاپ سوم کتاب سرخ با قیمت 70 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید