روبرو شدن با اولین‌ها همواره به معنی روبرو شدن با منظومه‌ای از ناشناخته‌ها و تجربیات بدیع است.این مسئله به خصوص چنانچه با جهان هنر روبرو باشیم وارد عرصه‌ی جذاب تری نیز می‌شود.کتاب فیلم اول من که توسط نشر هرمس منتشر شده سیری در تجربیات فیلمسازی فیلمسازان بزرگ دنیا در هنگام ساخت نخستین فیلم‌شان است.فیلمسازانی چون پدرو آلمادوار،کن لوچ،مایک لی و برادران کوئن از جمله فیلمسازانی هستند که در این کتاب جذاب که نشر هرمس آن را منتشر کرده به بیان تجربیات خود هنگام ساخت نخستین فیلمشان می‌پردازند.کتاب را وازریک درساهاکیان ترجمه کرده و قیمت آن 18 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید