در آخرین بررسی میانگین مطالعه در جهان در سال 2016،فنلاندی ها با میانگین 44 دقیقه مطالعه مفید کتاب در رده نخست ملل مشتاق به مطالعه کتاب قرار گرفته‌اند.بر اساس این پژوهش که گاردین آن را به انجام رسانده،مردم استونی با میانگین 36 دقیقه و آلمانی‌ها با 34 دقیقه مطالعه مفید در روز به ترتیب در رتبه دوم و سوم ایستاده اند.این بررسی بر اساس مطالعه صرف کتاب انجام شده و مطالعه روزنامه،سایت،انجیل و… در این آمار لحاظ نشده‌اند.بر طبق این پژوهش به ترتیب کشورهای هلند،نروژ و سوئد در جایگاه  چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند.فرانسوی‌ها در این فهرست با میانگین مطالعه 20 دقیقه در روز در جایگاه دوازدهم مردم مشتاق به مطالعه کتاب قرار دارند.