“سه رساله درباره‌ نظریه جنسی” اثر پایه‌ای و مهم زیگموند فروید در تشریح رئوس نظریه‌ی روانکاوی به همت نشر نگاه به چاپ رسیده است.زیگموند فروید روانکاو بزرگ اتریشی با طرح نظریه‌های شگفت انگیز در روانشناسی،دری نو به درک انسان از خود گشود.کشف ضمیر ناخودآگاه،بررسی ریشه‌ی نارسایی‌های روحی در گذشته‌ی خود،طرح‌های شگفت انگیز وی در روانکاوی و روانشناسی خواب باعث شد که نظریه‌های او در ادبیات نیز بسیار تاثیرگذار شود و امروزه هیچ‌کس از کسانی که خود را اهل ادبیات می‌دانند بی نیاز از خوانش و فهمیدن آثار آثار فروید نیستند.در این کتاب،نویسنده به تبیین نظریه جنجال برانگیز خود درباره عقده‌های ادیپ و الکترا پرداخته که به نوعی پایه و اساس اندیشه‌های این روانکاو بزرگ و تاثیرگذار در تاریخ این علم است.سه رساله درباره نظریه جنسی را ابراهیم ملک اسماعیلی ترجمه کرده و کتاب حاضر در 284 صفحه در قطع رقعی و با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 24 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید