فروید در قاب زندگی‌اش

کتاب “شور ذهن” اثر ایروینگ استون پیرامون زندگی زیگموند فروید و فراز و فرودهای دراماتیکش به همت انتشارات مروارید تجدید چاپ شده و مجددا به بازار نشر راه یافته است. زیگموند فروید اتریشی از بزرگترین چهره‌های تاریخ روانکاوی است. آنچه در این کتاب نمود ویژه می‌یابد، طرح اندیشه‌ها و افکار فروید است که به گونه مباحثات و مجادلات با افراد و دوستان و در قالب رمان عرضه شده است. چاپ پنجم کتاب حاضر با قیمت 65 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید