فرم استخدام

  شماره همراه (الزامی)

  سن

  شماره تماس ثابت (الزامی)

  قد

  تحصیلات
  زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلمکارشناسی و بالاتر

  وزن

  رشته تحصیلی

  جنسیت
  زنمرد

  وضعیت تأهل
  مجردمتأهل

  محدوده سکونت
  تهرانورامینپاکدشتکرجسایر

  شرقغربشمالجنوب

  کارت پایان خدمت
  ندارمدارم

  وضعیت جسمانی
  سالمدارای معلولیت


  توضیحات