“فرشته آبی” اثر مهم ادبیات آلمان توسط نشر پارسه تجدید چاپ شده است.مان در فرشته آبی به سراغ دبیری مطلق نگر و کوته بین می‌رود که در عشق پیرانه سر به رقاصه‌ای عامی کارش به رسوایی و ریا می‌کشد.بسیاری فرشته آبی و زیر دست،دو رمان بزرگ هاینریش مان را بازتاب همه جانبه روح جامعه آلمان در اوایل قرن بیستم می‌دانند.هاینریش مان وجدان فریب ناپذیر جامعه‌ی آلمان بود که با طنزی درخشان در لایه‌های آثارش به فکر و فرهنگ زمانه‌ی خود می‌پرداخت.فرشته آبی را محمود حدادی ترجمه کرده و چاپ دوم این کتاب با قیمت 27 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید