کتاب “هزار فرسنگ تا آزادی” شامل خاطرات زندگی و فرار یون سون کیم از کشور کره شمالی به همت نشر ثالث به چاپ رسیده است.کره شمالی از مرموزترین و در عین حال بسته‌ترین رژیم‌های سیاسی در کل جهان است.شرایط زیستی و اجتماعی این کشورِ بسته، نسبت به همسایه جنوبی آن (کره جنوبی) بسیار سخت و کشاورزی بدوی با وسایل اولیه و بازده پایین، بهیچ عنوان جوابگوی نیاز غذایی مردم این کشور نیست.به گونه‌ای که درصد بالایی از مردمِ این کشور از سوءتغذیه رنج می‌برند.در کره شمالی روابط خارجی به مفهوم واقعی و دیپلماتیک جز در مورد چند کشور مصداق بارزی ندارد و درصد زیادی از کشورها در لیست کشورهای “دشمن” قرار دارند.چنین شرایطی، زندگی برای مردم این کشور را بسیار طاقت فرسا کرده است و البته به دلیل شرایط دهشتناکی که رژیم حاکمه برای خروج از کشور در نظر گرفته (جز برای افراد طبقه حاکمه که وفاداری صد در صدی آنها به اثبات رسیده) امیدی هم به مهاجرت نیست.بنابراین فرار از این کشور تنها راه باقی مانده برای مردمی است که از شرایط این کشور به ستوه آمده‌اند.هر چند مجازات فرار ناموفق هم مرگ است!

یکی از افرادی که با همه این شرایط، موفق به فرار از این کشور شده یون سون کیم است که البته این نام مستعار اوست.خود وی می‌نویسد: آنچه در این کتاب آمده واقعی است، اما برای محافظت از اعضای خانواده‌ام که همچنان در کره شمالی مانده‌اند با نام مستعار نوشته‌ام و بعضی از نام‌ها و جزئیات را هم تغییر داده‌ام.خاطرات زیست و فرار یون سون کیم از کره شمالی را زینب کاظم خواه ترجمه کرده و اثر حاضر در 202 صفحه در قطع رقعی و با جلد نرم به چاپ رسیده و قیمت آن 21500 تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید وثبت سفارش این کتاب کلیک کنید