سنگی بر روی بافه، واپسین رمان علی محمد افغانی نویسنده محبوب کرمانشاهی کشورمان به زبان فارسی، به همت انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. در سنگی بر روی بافه که نگارش آن در سال 1382 به پایان رسیده و تاکنون در هزارتوی مراحل اداری نشر کتاب در کشورمان اسیر بوده نیز همان دستمایه‌ها و دلبستگی‌های همیشگی نویسنده از فقر، زیبایی، عشق و مردمان ساده دل مشاهده می‌شود.روایتی آشکار از زیبایی خیره کننده یک دختر که اطرافیان تاب و تحمل دیدن او را ندارند. رفتار آزادمنشانه دختر در دفاع از حقوق اجتماعی خودش، چیزی جز بدنامی و ننگ برای او به ارمغان نمی‌آورد. زیبایی بلای جانش می‌شود و ناچار پس از مرگ پدر با دستی تهی ترک یار و دیار می‌کند. نثر روان و نگارش پر کشش قصه نیز خواننده را تا پایان داستان نگه می‌دارد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

در تاریکی‌های رویا انگیز کوچه، هربار که برمی‌گشتم و نگاهش می‌کردم چهره‌اش شکوهمندتر از بار پیش بود. من گمان می‌کنم حتی در قلم‌زنی‌های نقاشان بزرگ مثل کمال‌الملک که روی صورت زن کار کرده‌اند، هیچ موردی گویاتر و شکوهمندتر از چهره جیران در آن دقیقه‌های به یاد ماندنی وجود نداشت. اما زمان برای ما متوقف نبود. او را به در خانه‌اش رساندم. قدم روی پله‌های جلو ساختمان گذاشت. دست به سوی من که دورتر ایستاده بودم تکان داد و پشت در ناپدید شد…

سنگی بر روی بافه در 160 صفحه رقعی با جلد نرم و قیمت 16 هزار تومان چاپ و روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید