عشق به روایت افلاطون

رساله “ضیافت” اثر افلاطون به همت نشر جامی تجدید چاپ شده است. ضیافت را می‌توان یکی از مهمترین رساله‌های افلاطون دانست که در آن سقراط چهره اول بستر وقایع است. ضیافت، داستان مهمانی یکی از دوستان سقراط است که چون در شاعری جایزه گرفته است ولیمه می‌دهد. در این مهمانی هنگامی که همه از نشاط و هیاهو خسته می‌شوند، بنا می‌گذارند هر یک خطبه‌ای در وصف عشق و مدح خداوند عشق بسرایند و نظر خود را پیرامون مفهوم عشق بیان کنند. رساله‌های افلاطون بسیار به متن نمایشنامه همانند است. در این رساله‌ها زمان و مکان تعیین و اشخاص معرفی می‌شوند، کیفیات مجلس معلوم می‌گردد، وقایع روی می‌دهد، اصحاب مجلس رفت و آمد می‌کنند، گفتگوها به تناسب مزاج و اخلاق اشخاص است و هریک از آنها موافق طبع و خوی خود سخن می‌گوید. چاپ هشتم ضیافتِ افلاطون با ترجمه محمدابراهیم امینی فرد و با قیمت 18 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید