کتاب عزاداران بَیَل اثر غلامحسین ساعدی به همت نشر نگاه تجدید چاپ شده است.عزاداران بیل مجموعه هشت داستان به هم پیوسته پیرامون سکنه‌ی روستایی به نام بیل است که ساعدی با سبک تصویر پردازانه و سرشار از صورِ خیال خود، آن را به قلم درآورده است.فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی اثر بزرگ تاریخ سینمای ایران نیز از عزاداران بیلِ ساعدی اقتباس شده است.چاپ پانزدهم کتاب حاضر با قیمت 17 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید