کتاب خرد کهن پارسی،منتخبی از اشعار کلاسیک ایرانی به همراه ترجمه‌ی انگلیسی این اشعار به همت نشر آریا گهر به چاپ رسیده است.نکته‌ی جالب توجه در این کتاب این است که ترجمه‌ی انگلیسی این اشعار نیز با حفظ وزن و قافیه و به صورت شعر ترجمه شده است.در این کتاب تمرکز بر روی ده تن از شاعران نامدار کلاسیک پارسی قرار گرفته و اشعار آنها گزینه شده‌اند.این مجموعه اشعار توسط امیرحسن مکی گردآوری و به انگلیسی ترجمه شده‌اند.کتاب حاضر قرار است گنجینه‌ای باشد از اقیانوس عظیم شعر کلاسیک پارسی که همواره و در طول تاریخ بالنده بوده است.گفتنی است نسخه‌ی الکترونیک این کتاب نیز برای فروش آنلاین بین المللی بر روی سایت آمازون قرار دارد.

خرد کهن پارسی با قیمت 45500 تومان چاپ و به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید