محمود دولت آبادی رمان طریق بِسمِل شدن را در فاصله سال‌های 1383 تا 1385 نوشته و اثر حاضر که روایتگر جنگ ایران و عراق است، حالا پس از 12 سال موفق به اخذ مجوز نشر شده است. تپه‌ای به نام “تپه صفر” محل رخدادهای روایت است و سربازانی که در محاصره‌ی دشمن قرار گرفته‌اند و به دنبال راهی برای رسیدن به تانکر آب پایین دره هستند عناصر اصلی رمان.اما در این میان خرده روایت‌هایی چون: روایت نویسنده‌ای عراقی، نویسنده‌ای ایرانی، اردوگاه اسرای جنگی، دادگاهی نظامی، فیلمی از همسر یک شهید، بازجویی و شکنجه و مرگ، روایت‌های تاریخی سلسله‌های ایرانی و عرب، داستان کبوتر و ماده شیر و … به تدریج در بدنه روایت مرکزی تنیده می‌شوند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: “مرا می‌ترسانی،کبوتر؟! خوانده‌ام یا شنیده‌ام و هم با چشمِ سر دیده‌ام نبود شدن‌ها را، و من نیامده‌ام که از وادیِ نبودن به بود برگردم.تو که می‌دانی من نام یک پرنده هستم، نام یک پرنده را بر خود نهاده‌ام و پرنده نابود نمی‌شود، بِسمل می‌شود. همین نبود که عهد کردیم در آغاز با هم؟ من با تو؟!”

طریق بِسمِل شدن در 133 صفحه‌ی رقعی با جلد نرم و قیمت 15 هزار تومان چاپ و روانه‌ی بازار نشر  شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید