شرح مفصل سیروس شمیسا عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی بر شاهنامه فردوسی سرانجام منتشر شد.تحقیق و پژوهش پیرامون این اثر بزرگ تاریخ ادبیات پارسی به گفته مولف، بیش از چهل سال زمان برده و در این شرح جنبه‌های مختلف اساطیری،تاریخی و پهلوی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.شمیسا پیرامون رویکرد خود در این اثر می‌گوید: “یک بخش از رویکرد من به شاهنامه تبدیل داستان به تاریخ  یا لااقل یافتن ربطی بین آن دو بوده است.مثلا اعتقاد به این نظریه که مراد از دیوان در جلدهای نخستین شاهنامه اقوام بومی نجد ایران است و در این راستا به اساطیر کهن آریایی و بین النهرینی،مذاهب پرستش گیاه و ایزدان باروری و امثال این امور نیز پرداخته‌ام”.از سیروس شمیسا پیشتر آثار تحقیقی ارزشمندی چون داستان یک روح؛ پیرامون تاویل داستان بوف کور هدایت،نگاهی به فروغ فرخزاد،مکتب‌های ادبی و… منتشر شده‌اند.شاه نامه‌ها را نشر هرمس در قطع رقعی و با جلد سخت منتشر کرده و قیمت آن 80 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید