سین مثل سودابه رمان خوش‌خوان و معمایی-پلیسی کاوه میرعباسی به چاپ دوم رسید.کاوه میرعباسی متولد 1334 و دانش ‌آموخته‌ی رشته کارگردانی سینما و ادبیات اسپانیایی است.سین مثل سودابه را می‌توان رمانی عاشقانه-معمایی-پلیسی دانست: رستم نکره بعد از پانزده سال هنوز دیوانه وار به سودابه عشق می‌ورزد.این دیو دلباخته از کارآگاهی می‌خواهد که دلبرش را پیدا کند.کارآگاه نیز درگیر ماجراهایی می‌شود آمیخته با دلهره،دسیسه،هویت‌های جعلی و مرگ مشکوک و سودابه زن زیبا و مرموز همچنان سایه وار می‌گریزد…

چاپ دوم سین مثل سودابه را نشر افق در 272 صفحه با قطع رقعی منتشر کرده و قیمت آن 13 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید