سینه فیلیا و تاریخ کتاب مهم کریستین کیثلی به همت نشر بیدگل به چاپ رسیده است.در حوزه مطالعات سینمایی آکادمیک،لذت سینه فیلیا را عموما هم ناپسند شمرده‌اند و هم نادیده انگاشته‌اند.در نظر کریستین کیثلی اما این مقوله آن اندازه جدی هست که جنبه‌های خاصی از آن سزاوار بررسی مفصل باشد،و بر همین اساس سینه فیلیا و تاریخ یا وزیدن باد بین درخت‌ها رویکردی زنده و خلاق از این موضوع به دست می‌دهد.افراد سینه فیل به طور معمول جزئیات حاشیه‌ای و تصادفی موجود در تصویر سینمایی را فتیشیزه کرده‌اند: ژست و حالت یک دست،وزیدن باد بین درخت‌ها و مانند آن.کریستین کیثلی نشان می‌دهد آن گرایش تماشاگرانه‌ای که این قبیل مواجهات سینمایی را رقم می‌زند –کردار مشاهداتی‌ای که مشخصه‌اش برگرفتن توجه از عناصر بصری اصلی حاضر در تصویر و هدایت آن به چیزهایی غیر از این عناصر اولیه است- در واقع پیوندهای روشنی با سرآغازهای فیلم و سینما بر طبق تعریف آندره بازن،رولان بارت و دیگران دارد.کیثلی در پیامدهای این نگرش ویژه،این هستی شناسی،کندوکاو می‌کند و ایده‌ی حکایت سینه فیلیایی را به عنوان نوع جدیدی از نقد پیش می‌نهد،روشی در حوزه‌ی نگارش تاریخی که تجربه‌ی این لحظات را افزون بر تقلید کردن بسط می‌دهد.سینه فیلیا و تاریخ را مهدی نصراله زاده ترجمه کرده، کتاب حاضر با جلد نرم و قیمت 35 هزار تومان عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید