کتاب گفتگو با جارموش به همت نشر شورآفرین چاپ شده است. جیم جارموش از مهمترین فیلمسازان سینمای مستقل آمریکاست.فیلمسازی در نظر جارموش هرگز معنای مرسوم و پذیرفته شده را نداشته و او هیچ‌گاه تعهدی برای پایبند ماندن به اصول کلاسیک هنر هفتم چه از نظر فنی و چه از نظر زیبایی شناسی نداشته است.به جای آن او جاده‌ای را در پیش گرفته که کمتر کسی از آن عبور کرده و همین رویکرد باعث شده است که ماحصل فعالیتهای او با دیگران متفاوت باشد.جارموش همواره مجذوب در هم آمیختن اجزاء به شدت متناقض و متفاوت فرهنگی بوده است تا از میان آن‌ها یک پدیده‌ی هنری نوین و غیر قابل طبقه بندی خلق نماید.جارموش همواره به آمریکا و مردمانش نگاه شوخ طبعانه و از چشم یک بیگانه دارد و این شوخ طبعی در سرتا سر آثارش هویدا است.گفتگو با جارموش همواره حاوی نکات جالب و خواندنی ئی از فیلمسازی است که به جای رفتن به دانشگاه در پاریس بیشتر وقت خود را در سینما تک می‌گذراند و از تجربه اش در دانشکده‌ی فیلم دانشگاه نیویورک و دستیاری نیکلاس ری به عنوان نقاط طلایی زندگی‌اش یاد می‌کند.مجموعه گفت‌و‌گو با جارموش را آرمان صالحی ترجمه کرده،نشر شور آفرین چاپ کرده و قیمت آن 18 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید.