کتاب زندگی و آثار فریدون گله توسط نشر نقش و نگار به چاپ رسیده است.این کتاب که به اهتمام رضا درستکار گردآوری شده،قرار است نگاهی داشته باشد به پرونده‌ی کاری یکی از مهمترین فیلمسازان جریان نوین سینمای ایران.فریدون گله با فیلم زیر پست شب جایگاه خود را در سینمای ایران تثبیت کرد و در کنار نام‌های بزرگی چون جلال مقدم،زکریا هاشمی،نصرت کریمی و شاپور قریب جای گرفت.قهرمانان تک افتاده‌ی سینمای گله، با آنکه در میان جمع بودند به مسیری کشانده می‌شدند که به نوعی به مقابله با وضعیت موجود می‌رسیدند و پاسخ‌شان به طبیعت زندگی و سازگاری،سراپا نه بود و با نفی آن نظم به تدریج وجود خویش را اثبات می‌کردند.برای قهرمان زیر پوست شب که همه‌ی ناکامی‌اش را جشن گرفته و شهر را چراغانی کرده بود، پرسه و شب گردی،عبور از تمنیات جسم بود و برای قهرمان مهر گیاه،شوریدگی و شیدایی و گمگشتگی ویژگی اصلی شخصی بود. شخصیت ابی فیلم کندو هم که به شکل کلی در امتداد آن “نه بزرگ” حضور داشت.گله با فیلمهای به شدت قصه گو و اجتماعی‌اش جایگاه مهمی در تاریخ سینمای داراست.فریدون گله،زندگی و آثار در 238 صفحه و با جلد نرم منتشر شده و قیمت آن 16 هزار تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید