سه شنبه های بدون خودرو

همه ما میدانیم بیرون بردن ماشین چقدر ایجاد آلودگی می کند و هوای کشورمان یکی از بی کیفیت ترین و خطرناک ترین هواها برای تنفس کردن است. با این حال نمی توان به کل دور ماشین شخصی را خط کشید و از طرف دیگری، این هوا برای ریه های ما مثل سم است. برای اینکه یک قدم به سوی پاکیزگی هوا پیش برویم و با یک مرحله در یک حرکت خودجوش مردمی برای این مشکل راه حلی ارائه بدهیم، کمپین “سه شنبه های بدون خودرو” را راه انداخته ایم.

146272984169535723

 

 

کمپین سه شنبه های بدون خودرو توسط مردم و چند نفر فعال محیط زیستی راه اندازی شده است و با پیوستن به آن تلاش می کنیم تا روزهای سه شنبه ماشین شخصی را بیرون نبرده و از راه های جایگزین مثل پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از وسایل نقلیه عمومی برای رسیدن به مقصد همیشگی مان استفاده کنیم. اگر همه ما به این کمپین بپیوندیم، می توانیم تا یک هفتم از آلاینده های موجود در هوا بکاهیم. اگر هوایی که خودتان و خانواده تان تنفس می کنید برایتان مهم است، به این کمپین بپیوندید. سه شنبه های بدون خودرو را بین دوستانتان تبلیغ کنید. همان تغییری باشید که دوست دارید در جامعه ببینید.

125-6