“فکر می‌کردم کنار میخانه و کاخ،در قابی همسان،مسافرخانه‌ی سرنوشت‌های متقاطع را اضافه کنم.انسان‌های گریخته از فاجعه‌ای راز آلود به مسافرخانه‌ای نیمه ویران پناه می‌جویند،جایی که فقط یک ورق از روزنامه‌ی سوخته‌ای باقی مانده است.”

این توصیف ایتالو کالوینو از رمان “کاخ سرنوشت‌های متقاطع” است که خود او این رمان را حساب شده‌ترین کتاب خود می‌داند.کاخ سرنوشت‌های متقاطع دو روایت از مسافرانی با هم غریبه است که شبی را در کاخی و میخانه‌ای در میان جنگلی صبح می‌کنند.مسافرانی که به دلیلی نامعلوم قدرت تکلم خود را از دست داده‌اند و مجبورند داستان خود را با کارت‌های تاروت روایت کنند.شخصیت‌های داستان‌ها با کارت‌های تاروت قصه‌ی عشق‌ها،خیانت‌ها،نبردها و فتوحات خود را برای هم‌سفره‌های خود تعریف می‌کند.این کتاب هم مانند دیگر آثار کالوینو روایتی شیرین و پر از ارجاعات ادبی و چند لایه است.ترجمه‌ی محیا بیات از کاخ سرنوشت‌های متقاطع را نشر روزنه در 173 صفحه،با جلد نرم و در قطع پالتویی منتشر کرده و قیمت آن 18500 تومان است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید