کتابِ 100 دیکتاتور تاریخ اثر نایجل کاتورن را می‌توان دایره‌المعارف فشرده‌ای از دیکتاتورهای تاریخ و زندگی و سرنوشتشان دانست. 100 دیکتاتور تاریخ، وقایع نگاری هولناکی است از دیکتاتورها و جنایات آنان بر ضد بشر که 100 تن از شریرترین مردان و زنانی که قدرت شیطانی خود را بر ضد انسان‌های تیره بخت و زیر دستانشان به کار می‌بردند معرفی می‌کند. از نرون و کالیگولا امپراتوران خونخوار روم و چنگیز خان و تیمور لنگ، مستبدان خونریز شرقی گرفته تا آدولف هیتلر و ژوزف استالین که مسئول کشتارهای دسته جمعی و کوره‌های آدم سوزی در ویرانگرترین جنگ تاریخ بشر بودند، شرح زندگی، چگونگی صعود به قدرت و ویرانی و رنج‌هایی را که باقی گذاشتند با جزئیات کامل شرح می‌دهد. کتاب حاضر تاریک‌ترین جنبه‌های سیاست را نشان می‌دهد و به ذکر وقایع تاریخی حیرت انگیزی می‌پردازد. 100 دیکتاتور تاریخ را عبدالرضا هوشنگ مهدوی ترجمه کرده و اثر حاضر به همت نشر البرز در 383 صفحه‌ی وزیری با جلد سخت و قیمت 21 هزار تومان چاپ و روانه بازار نشر شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید