کتاب چهار میثاق نوشته‌ی دون میگوئل روئیز به همت انتشارات ذهن آویز تجدید چاپ شده است.سرخپوستان تولتک چهار دستورالعمل-میثاق- کلی دارند: میثاق اول،با کلام خود گناه نکنید.میثاق دوم،هیچ چیز را به خود نگیرید.میثاق سوم،تصورات باطل نکنید و میثاق چهارم،همیشه بیشترین تلاشتان را بکنید.چهار میثاق کتابی است که قرار است از خلال همین چهار دستورالعمل به ظاهر ساده،نگاهی داشته باشد به خرد سرخپوستان تولتک.در کتاب حاضر از قوانین شخصی،قضاوت‌های درونی و خشونت‌هایی که نسبت به خود نشان می‌دهیم صحبت شده و چهار میثاق برای بهبود کیفیت زندگی و سعادت ارائه می‌شود.چهار میثاق را دل آرا قهرمان ترجمه کرده و چاپ بیست و چهارم این کتاب با قیمت 8 هزار تومان به بازار نشر عرضه شده است.

واحد خبرگزاری موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

برای خرید و ثبت سفارش این کتاب کلیک کنید