سایه و شعر خوانی‌اش

شعرخوانی کوتاهی از هوشنگ ابتهاج (سایه):

برای مشاهده کتاب‌های هوشنگ ابتهاج (سایه) در فروشگاه کلیک کنید